teatergruppen  Kulturpris  Steen Horstmanns tale  kultursang  billeder  Kultur er livets piskefløde  Værløse Nyt  Indstilling  Furesø Kommune  Kulturudvalget

Kaj's Avis

Kaj's Avis kom jo før alle andre, da Kaj afslørede Kulturprismodtageren den 25. oktober før kulturprisen blev overrakt! Hvem mon i kommunen har hvisket til ham?

Se Kaj's Avis fra den 25. oktober 2007.
Se Kaj's Avis fra den 1. november 2007.

Se Kaj's Avis' hjemmeside med førannonceringen af Peter som Kulturprismodtager.

Se første oplæg til artiklen, som blev bragt i Kaj's Avis den 1. november 2007.

Kaj's Avis